GALLERIES

  Privātuma politika

  Vispārīgie noteikumi
  Šie konfidencialitātes noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka galvenos principus un kārtību, regulējot www.sajutufoto.lv apmeklētāja un pakalpojumu ņēmēja personas datu pārvaldību.

  Izmantojot mūsu pakalpojumus, lietojot mūsu mājaslapu vai mūsu sociālo mediju lapas, Jūs piekrītat šiem Noteikumiem. Ja Jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem, Jūs nedrīkstat izmantot šo mājaslapu vai mūsu pakalpojumus. Šeit redzamie Noteikumi var tikt mainīti mūsu mājaslapas attīstības gaitā, īstenojot jaunas tiesību aktu prasības vai jaunas tehnoloģijas, vai lai uzlabotu mūsu sniegtos pakalpojumus. Tāpēc aicinām Jūs regulāri pārskatīt Noteikumus.

  Mēs cienām Jūsu privātumu un apņemamies aizsargāt Jūsu personas datus, ko Jūs brīvprātīgi nododat mums. Personas dati, ko sniegsiet Sajūtu Foto vai norādīsiet interneta lapā www.sajutufoto.lv, tiek pārvaldīti saskaņā ar Noteikumiem, Latvijas Republikas likumiem, Eiropas Savienības datu aizsardzības regulām un Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Noteikumi attiecas uz informāciju, kuru mēs saņemam gan izmantojot e-pastu, gan mājaslapu, gan citā elektroniskās saziņas ceļā.

  Personas datu pārvaldīšanas mērķis
  Mēs atzīstam un cienām katra cilvēka, kas apmeklē mājaslapu www.sajutufoto.lv un izmanto šīs lapas pakalpojumus, konstitucionālās tiesības. Mēs varam apkopot un izmantot jūsu personas datus (piemēram, vārdu un uzvārdu, adresi, telefona numuru, e-pasta adresi un citu informāciju, kuru jūs norādāt www.sajutufoto.lv reģistrācijas formā) sekojošiem mērķiem: a) pieprasījuma apstrādāšanai, preces vai pakalpojuma pasūtīšanai (turpmāk “pakalpojums”), kuru Jūs iesniedzāt mājaslapā www.sajutufoto.lv; b) mēs varam izmantot Jūsu datus jebkuram citam noteiktam mērķim, tai skaitā mārketinga aktivitātēm tikai ar Jūsu piekrišanu.

  Nepersonisko datu pārvaldīšana
  Jūsu nepersoniskie dati – t.i., tie, kas saistīti ar pakalpojumiem, ko pasūtījāt mājaslapā www.sajutufoto.lv – var tikt izmantoti anonīmu statistisku pētījumu veidošanai. Jebkurā gadījumā, tāda datu izmantošana neatklās Jūsu indentitāti tiešā vai netiešā veidā. Mēs paturam tiesības atsevišķos gadījumos nodot anonīmu statistiskas informāciju trešajām pusēm.

  Personas datu nodošana trešajai pusei
  Mēs nepārdodam, neizīrējam un nekādi citādi nenododam jebkādu informāciju, kura par Jums ir nonākusi mūsu rīcībā. Saskaņā ar šiem Noteikumiem Jūsu personas datu pārvaldīšanas gadījumā mēs paturam tiesības datus nodot trešajai pusei tikai vienīgi tiem mērķiem, kas minēti Noteikumu 2. punktā, un tādā mērā, kas nepieciešams noteiktā mērķa sasniegšanai. Citos gadījumos bez Jūsu iepriekšēja saskaņojumu, mēs neatklāsim jūsu personas datus trešajām personām, izņemot tos, kas norādīti šajos Noteikumos, kā arī ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas prasības.

  Informācija Jūsu datorā
  Mēs paturam tiesības ierakstīt informāciju (parasti nosūtīta kā “cookies”) Jūsu datorā, kad Jūs apmeklējat mājaslapu www.sajutufoto.lv. Jūs varat izdzēst šo informāciju no Jūsu datora vai bloķēt to izmantošanu, izmainot uzstādījumus interneta pārlūkā.

  Personisko datu pārraide un atjaunināšana

  Lai efektīvāk un precīzāk īstenotu Jūsu pieprasījumu un pakalpojumu pasūtīšanu mājaslapā www.sajutufoto.lv, mums nepieciešams saņemt no Jums precīzus datus. Jums nepieciešams aizpildīt datus reģistrācijas formā www.sajutufoto.lv, kā arī pēc iespējas ātrāk sniegt mums atjauninātu informāciju, ja tā ir mainījusies.

  Trešo pušu mājaslapas
  Mēs neesam atbildīgi par Jūsu personas datu, kas pieder trešajām personām, pārvaldi. Mēs neesam atbildīgi par konfidencialitātes noteikumiem un trešo pušu mājaslapu aktivitātēm arī gadījumos, kad Jūs apmeklējat mājaslapas caur www.sajutufoto.lv. Mēs rekomendējam atsevišķi iepazīties ar katras mājaslapas konfidencialitātes nosacījumiem.

  Personas datu drošība
  Administrējot Jūsu personas datus mājaslapā www.sajutufoto.lv, mēs izmantojam drošus organizatoriskos un tehniskos līdzekļus, nodrošinām šos datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, izmaiņām, izpaušanas un jebkurām citām nelegālām darbībām.

  Atskaites
  Neskaidrību un sūdzību gadījumā saistībā ar www.sajutufoto.lv darbību, lūdzu sazinieties ar e-pastā madara@sajutufoto.lv

  Līgums
  Sniedzot Jūsu datus Sajūtu Foto vai mājaslapā www.sajutufoto.lv, Jūs piekrītat savu datu pārvaldīšanai saskaņā ar šiem Noteikumiem.

  Autortiesības
  Mājaslapā www.sajutufoto.lv esošās teksta un grafiskās informācijas izplatīšana un izmantošana citās interneta vietnēs un masu medijos bez Sajūtu Foto atļaujas ir aizliegta.

  Sniegtās informācijas autortiesības pieder attiecīgajām fiziskajām un juridiskajām personām, kā norādīts teksta un grafiskajā informācijā. Gadījumā, ja nav atsauces uz trešajām pusēm, autortiesības atsauce tiek sniegta kopā ar informāciju, tiesības uz informāciju pieder Sajūtu Foto.

  Lai gan ”Sajūtu Foto” cenšas nodrošināt informācijas mājaslapā www.sajutufoto.lv atbilstību patiesībai un to, ka tā nav novecojusi vai neprecīza, uzņēmums nav atbildīgs par informācijas precizitātes aktuālo statusu tiešsaistē vai sekām, kas varētu izrietēt no sniegtās informācijas mājaslapā.

  Noteikumu izmaiņas
  Mums ir tiesības pilnībā vai daļēji mainīt šos Noteikumus, informējot Jūs, izmantojot mājaslapu www.sajutufoto.lv un/vai e-pasta adresi, ko Jūs esat norādījis. Izmantojot mājaslapu www.sajutufoto.lv pēc izmaiņām, Jūs apliecināt savu piekrišanu Noteikumu izmaiņām.

  Nobeiguma noteikumi
  Visus strīdus puses risina, savstarpēji vienojoties. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek izskatīti Latvija Republikā tiesā saskaņā ar LR likumdošanu.